Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 26. február

† 4. storočie

Sv. Faustinián bol druhým biskupom mesta Bologna v Taliansku. Bol horlivým obrancom pravej viery pred bludom arianizmu.