Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 28. september

† okolo 490

Sv. Faustus sa narodil v Bretónsku vo Francúzsko. Spočiatku šiel cestou svetskej kariéry, vyštudoval právo. Neskôr sa rozhodol stať mníchom. V kláštore v Lérins ho zvolili za opáta. Asi v roku 452 bol vysvätený za biskupa mesta Riez. Veľa písal na rozličné témy. Zvlášť od roku 459 začal ostro reagovať proti bludom tej doby – arianizmu a pelagianizmu. Vizigótsky kráľ Eurico ho poslal do vyhnanstva. Do Riez sa Faustus vrátil až po kráľovej smrti.