Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 13. jún

† okolo 90

Panna a mučenica. Bola zverená do pestúnskej opatery sv. Petronilly. Flaccus, vplyvný rímsky úradník, ponúkol Petronille sobáš, ale ona ho odmietla. Následnu ju dal zatknúť. Mučili ju a nakoniec zabili. Feliculu uvrhli po Petronillinom mučeníctve tiež do väzenia bez jedla a vody. Hodili ju do stoky, kde potom zomrela. Sv. Nicomedes získal naspäť jej telesné pozostatky.