Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí

Sviatok: 30. august

† 287 alebo 304 Rím

Význam mena: F: šťastný (lat.), A: ten, ktorý prišiel (lat.)

Atribúty: rozbité modly, meč, palma

Sv. Félix bol kňazom, možno aj biskupom. Predviedli ho pred cisára Maximiána alebo Diokleciána a nútili ho, aby obetoval pohanským bohom. On odmietol. Dýchol na modly a ony sa zrútili a rozsypali. Podobne sa to stalo aj s posvätným pohanským stromom, ktorý sa vytrhol aj s koreňom a zrútil. Keď to videl jeden z divákov, priskočil k Félixovi, objal ho a vyhlásil, že aj on je kresťan. Tradícia mu dala meno Adauctus. Oboch potom chytili a sťali.