Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

v súčasnom Rímskom martyrológiu z roku 2004 sa spomienka na týchto svätcov už nenachádza

Svätí

Sviatok: 23. apríl

† okolo 212 Valencia, Španielsko

Začiatkom 3. storočia poslal biskup Irenej z Lyonu kňaza Félixa a dvoch diakonov Fortunáta a Achillea do Valencie (Španielsko). Tam sa usadili, aby mohli hlásať evanjelium miestnym obyvateľom. Všetkých troch umučili okolo roku 212. Bolo to za vlády Caracalla.

Legenda dopĺňa ďalšie skutočnosti, ktoré však nie sú celkom zaručené:

Veľa ľudí sa obrátilo vďaka účinkovaniu týchto troch mužov. Keď to videli pohania, postarali sa o to, aby všetci traja boli zatknutí. Z väzenia ich však vyslobodili anjeli, na príkaz ktorých potom zvalili modly vo svätyni, kladivami zničili vyobrazenia Merkúra a Saturna a drahocennú jantárovú sochu Jupitera. Kvôli tomu ich znova okamžite zajali. Zlomili im nohy, mučili ich na kolesách a dňom i nocou boli vystavení štipľavému a dusiacemu dymu. Po tomto krutom mučení ich sťali.

Ich úcta je rozšírená najmä v Španielsku, vo Valencii, kde sú uložené aj ich pozostatky.