Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 30. december

* okolo 210 Rím
† 30. december 274 tamtiež

Pontifikát: 269 – 274

Význam mena: šťastný, spokojný (lat.)

Sv. Félix bol pôvodom Riman. Pápežom sa stal v roku 269. Dekrétom stabilizoval slávenia spomienok na svätých. Mal veľa problémov s neposlušnosťou zosadeného biskupa Pavla zo Samosaty. Toho zosadil ešte predchodca sv. Félixa pápež Dionýz. Biskup Pavol odmietol prepustiť biskupský stolec Domnusovi, ktorý bol vymenovaný na jeho miesto. Podarilo sa to až na zásah cisára Aureliána. Pápež Félix zomrel prirodzenou smrťou roku 274. Pochovali ho v Kalixtových katakombách. V niektorých spisoch sa mylne uvádza ako mučeník. Stalo sa to zrejme mylným tvrdením, že v hrobe iného mučeníka menom Félix sa nachádza pápež Félix I.