Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 1. marec

† 492 Rím

Pontifikát: 483 – 492

Význam mena: šťastný (lat.)

Pápež sv. Félix, ktorý bol biskupom mesta Ríma v rokoch 483-492, sa označuje niekedy ako Félix III. a niekedy ako Félix II. V rokoch 355-365 bol totiž protipápež, ktorý sa nazýval Félix II. V niektorých zoznamoch pápežov sa tento uvádza ako Félix II. a pápež, na ktorého pripadá dnes spomienka, ako Félix III.

Félix bol šľachtického rodu, pochádzal z Ríma. Oženil sa, mal tri deti a potom ovdovel. Roku 483 bol zvolený za pápeža. Bol prvým pápežom, ktorý oznámil svoje zvolenie cisárovi Konštantínopolu. Nasledujúci rok exkomunikoval patriarchu Konštantínopola Akácia, ktorý bol zástanca bludu monoteletizmu. Synoda v roku 485 potvrdila pápežovo rozhodnutie a konanie. Félix vydal aj usmernenie, ktoré sa týkalo prijatia do Cirkvi tých, ktorých ariáni násilne „prekrstili“. Museli však najprv vykonať pokánie. Duchovní sa mohli vrátiť do Cirkvi až na smrteľnej posteli. Félix zomrel v roku 492.