Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 12. október

* provincia Samnium, historické územie, dnes približne územie Beneventa v Taliansku
† 530 Rím

Význam mena: šťastný (lat.)

Félix IV. bol zvolený za pápeža v roku 526. Niekedy sa uvádza ako štvrtý pápež tohto mena, inokedy ako tretí. Môže za to okolnosť, že v rokoch 355-365 jestvoval v Ríme protipápež, ktorý si dal meno Félix II. Niektoré zoznamy uvádzajú aj tohto protipápeža, ktorý je teda Félixom II., následní pápeži menom Félix sú v poradí o jedno miesto ďalej.

Félixa IV. podporoval aj cisár Theodózius. Jeden z pohanských chrámov v Ríme zmenil na kresťanský a zasvätil ho sv. Kozmovi a Damiánovi. V roku 529 poslal Cézariovi z Arles 25 kapitol o milosti a slobode. Na Druhom oranžskom koncile ich prijali ako odsúdenie semipelgianizmu a ako potvrdenie učenia sv. Augustína. Sv. Félix zomrel v roku 530 a bol pochovaný v krytom stĺporadí sv. Petra.