Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 4. december

† okolo 431

Význam mena: šťastný (lat.)

Sv. Félix bol piatym biskupom v Bologni v Taliansku. Bol žiakom a nasledovníkom sv. Ambróza z Milána.