Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 23. február

† okolo 650

Význam mena: šťastný (lat.)

Sv. Félix bol 20. biskupom mesta Brescia v Taliansku. Bol veľkým bojovníkom proti bludu arianizmu. Bresciu spravoval vyše štyridsať rokov.