Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 18. máj

* 1515 Cantalice, Taliansko
† 18. máj 1587 Rím

Význam mena: šťastný (lat.)

Atribúty: s dieťaťom Ježišom v náručí, ruženec, vak

Patrón matiek a detí

Alessandro Turchi: Oltárny obraz, 1635, kapucínsky kostol S. Maria della Concezione v Ríme

Alessandro Turchi: Oltárny obraz, 1635, kapucínsky kostol S. Maria della Concezione v Ríme

Narodil sa v sedliackej rodine v Cantalice v Apúlii v Taliansku. Vo svojej mladosti bol pastierom a farmárskym pomocníkom. Neskôr sa v neďalekom kláštore Citta Ducale v Anticoli stal kapucínom, laickým bratom. Stal sa známym vďaka svojej jednoduchosti a zbožnosti. V roku 1549 bol poslaný do Ríma a ďalších 38 rokov strávil v tunajšom kláštore ako questor. Staral sa o chorých a chudobných. Mal mystické zážitky, niektoré veci videl do budúcnosti, napr. zvolenie pápeža Pia V. a víťazstvo nad Turkami pri Lepante. Bol priateľom sv. Filipa Neriho a pomáhal aj sv. Karolovi Boromejskému. Svätorečený bol v roku 1709.