Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 15. júl

† 15. júl 303 Thiabara/Thibiuca, dnes Henchir Zouitina pri Tebourbe, Tunisko

Význam mena: šťastný (lat.)

Sv. Félix bol biskupom v Thiabare na území dnešného Tuniska. Umučili ho spolu s Audactom, Fortunátom, Januáriom a Septimom. Odmietol totiž vydať Bibliu a posvätné knihy Magnillianovi, rímskemu miestodržiteľovi. Odviezli ho do Kartága a 15. júla ho sťali. Iný zdroj tvrdí, že bol umučený vo Venose, v Apúlii v Taliansku. Ostatní jeho spoločníci v utrpení nie sú nám bližšie známi.