Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 18. máj

† medzi 286 – 304

Význam mena: šťastný (lat.)

Biskup a mučeník z mesta Spoleto alebo zo Spello v Taliansku.