Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený

Sviatok: 1. jún

* 9. máj 1575 Ballesteros, Španielsko
† 1. jún 1617 ostrov Takašima pri Nagasaki, Japonsko

Ferdinand sa narodil sa v Ballesteros (južne od Toleda) v Španielsku. V roku 1594 zložil rehoľné sľuby v reholi augustiniánov v Montille. V roku 1603 odišiel na misie do Mexika, o rok neskôr na Filipíny a v roku 1605 sa dostal do Japonska, kde ho vymenovali za provinciálneho predstaveného. Až do roku 1617 pôsobil v Omure pri Nagasaki. Dňa 22. mája 1617 boli zabití pre vieru bl. Peter od Nanebovzatia a bl. Ján Krstiteľ Maciado de Tavora. Ich smrť otriasla tamojšími kresťanmi. Ferdinand cítil povinnosť ísť do Nagasaki napriek tomu, že aj jemu hrozila smrť. Spolu so svojím spoločníkom bl. Alfonzom de Navarette povzbudzovali slabých vo viere a napomínali bojazlivých. O niekoľko dní chytili aj ich a 1. júna 1617 ich sťali. Ferdinand bol spolu s ďalšími 204 japonskými mučeníkmi vyhlásený za blahoslaveného 7. júla 1867 pápežom Piom IX.