Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 18. september

† po r. 591

Sv. Ferreolus pochádzal pravdepodobne z rodiny rímskeho senátora. Okolo roku 570 bol vysvätený za biskupa mesta Limoges. Jeho meno sa spomína v niekoľkých dobových záznamoch. Naposledy v roku 591, keď sa zúčastnil na pohrebe sv. Yrieixa.