Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 28.október

† okolo 304 (?) Mohuč, dnes Mainz, Nemecko

Sv. Ferrutius bol rímskym vojakom v Mohuči (Mainz) na území dnešného Nemecka. Keďže odmietol zúčastniť sa pohanských ceremónií, zatkli ho a hodili do väzenia. Kruto ho týrali. Na následky neľudského zaobchádzania a hladu zomrel.