Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 28. október

† 304 (?) Samolaco pri comskom jazere (?), Taliansko

Sv. Fidél bol rímskym vojakom. Pôsobil v Miláne. Raz sa stalo, že poskytol pomoc kresťanským väzňom na úteku. Kvôli tomu ho dôstojníci nariadili zabiť. Sv. Karol Boromejský priniesol jeho pozostatky do Milána, ale niektoré z nich sa uctievajú aj v Como.