Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

vlastným menom Marek Roy

Svätý

Sviatok: 24. apríl

* 1578 Sigmaringen, Bádensko-Württembersko, Nemecko
† 24. apríl 1622 Buchen, Graubünden, Švajčiarsko

Význam mena: verný (lat.)

Patrón advokátov, misií, pri bolestiach hlavy

Atribúty: kyjak, meč

Sv. Fidel zo Sigmaringenu

Sv. Fidel zo Sigmaringenu

Sv. Fidél sa narodil v rodine Jána Roya, starostu a sudcu, a Genovévy v Sigmaringene v južnom Nemecku. Pri krste dostal meno Marek. Študoval vo Freiburgu u jezuitov, v roku 1601 dosiahol doktorát filozofie. O desať rokov neskôr bol promovaný za doktora obidvoch práv, svetského aj cirkevného. Ako právnik bol veľmi obetavý, zastával chudobných a pomáhal im. V roku 1612 sa však nečakane rozhodol vstúpiť do kláštora kapucínov. Svoj majetok rozdal. Tesne pred vstupom do kláštora bol vysvätený za kňaza. Keď ho gvardián prijímal do rehole, dostal meno Fidél. Bol veľmi horlivým. Vykonával aj bežné práce v kuchyni a v záhrade. Neskôr sa stal gvardiánom vo viacerých kláštoroch v Nemecku a vo Švajčiarsku. Veľa času trávieval v modlitbe, postil sa a málo spával. Veľa kázaval a bojoval proti zlým mravom a bludom.

V roku 1622 bol poverený Kongregáciou pre šírenie viery, aby urovnali náboženské spory medzi katolíkmi a bludármi vo východošvajčiarskom grisonskom kantóne (v Graubündene). Spolu so siedmimi bratmi tam šiel so slovami: „Som hotový zomrieť za pravú vieru, za vieru, ktorú idem hlásať.“ Horlivo pracoval, obraňoval pravú vieru, napomínal katolíkov k miernosti. Veľa kalvínov sa vrátilo späť do katolíckej Cirkvi. Keď to videli zaslepení kalvíni, zhodli sa, že Fidéla musia zavraždiť. Vymysleli si zámienku, aby prišiel kázať do obce Seewies. Keď tam vyšiel na kazateľnicu, našiel si na nej lístok so slovami „Dnes budeš kázať naposledy!“ A naozaj, počas kázne zaznel výstrel, no nezasiahli ho. Fidél vyšiel z kostola. Kalvíni ho obstúpili a dobili mečmi a kopijami na smrť. Stalo sa to 24. apríla 1622. Fidél sa tak stal prvým mučeníkom kapucínskeho rádu. Za svätého bol vyhlásený pápežom Benediktom XIV. v roku 1729.