Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 16.máj

† okolo 540 Aumont, pri Troyes, Francúzsko

Sv. Fidolus (Fridolus, Phale, Fale) bol otrokom. Bol síce synom rímskeho úradníka, ale zajala ho armáda kráľa Chlodovika I., následne ho potom predali do otroctva. Vykúpil ho Aventinus, opát z Aumontského opátstva (blízko Troyes). V tom istom opátstve sa Fidolus stal mníchom, kňazom a neskôr aj opátom.