Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

v Rímskom martyrológiu z roku 2004 sa spomienka na sv. Filoménu už nenachádza

Svätá

Sviatok: 11. august

† asi 302 Rím

Význam mena: dcéra svetla

Atribút: palma

Počas prieskumu pohrebísk mučeníkov v Priscilliných katakombách v Ríme bol 25. mája 1802 objavený a otvorený hrob, ktorý obsahoval sklenenú nádobu. Predpokladalo sa teda, že ide o hrob mučeníka. V Ríme totiž panovala mienka, že nádoba, ktorá sa nachádza v hrobe, obsahovala krv mučeníka. Túto tézu vyvrátili až De Rossiho výskumy. Pozostatky, ktoré sa našli v hrobe, patrili podľa všetkého mladej dievčine menom Filoména. Toto meno sa našlo na hlinenej doske, ktorou bol hrob uzavretý. Presný nápis znie: PAX TECUM FILUMENA (v latinčine „pokoj s tebou, Filoména“). 8. júna 1805 relikvie preniesli do kostola v Mungane pri Neapole (diecéza Nola) a vložili ich jedného z oltárov. V roku 1827 pápež Lev XII. daroval kostolu tri keramické dlaždice s venovaním, ktoré aj dnes ešte vidno na dlaždiciach. O niekoľko rokov neskôr kanonik tohto kostola opísal mučeníctvo sv. Filomény. Urobil to na základe údajných zjavení jednej rehoľnej sestry a nevysvetliteľných alegorických malieb, ktoré sa objavili na doskách vedľa pápežovho venovania. Životopis sv. Filomény sa pritom nespomína v žiadnych starých prameňoch. Úcta k relikviám sa rýchlo rozšírila. Oficiálne ich úctu povolil pápež Gregor XVI. roku 1835, ustanovil aj osobitný deň – 9. septembra – ako spomienku na sv. Filoménu. Podľa neoverených údajov sa pri relikviách stalo aj niekoľko zázrakov. Túto sväticu si osobitne uctieval aj sv. Ján Mária Vianney, arský farár. Obnovený liturgický kalendár už so spomienkou na sv. Filoménu nepočíta.