Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 18. august

† 4.-5. storočie

Sv. Firmín pochádzal zrejme z Grécka alebo z Talianska. Stal sa biskupom v meste Metz vo Francúzsku.