Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 23. august

† okolo 610

Sv. Flavián bol dvadsiatym prvým biskupom mesta Autun vo Francúzsko.