Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 17. február

† 449 (450) Hypaipa, dnes ruiny pri Ödemiş, Turecko

Sv. Flavián bol kňazom. Pôsobil v Konštantínopole (dnešný Istanbul), bol známy svätosťou života. V roku 446 sa stal biskupom Konštantínopolu. To sa nepáčilo pobočníkovi cisára Theodosia II. eunuchovi Chrysaphiovi, ktorý sa rôznymi intrigami pokúšal Flaviána zdiskreditovať. Nepodarilo sa mu to, ani keď sa o to snažil rôznymi úplatkami. Príležitosť sa mu naskytla v novembri 448, keď biskup Flavián zvolal miestnu synodu do Konštantínopolu kvôli bludárovi archimandritovi Eutychovi. Ten hlásal, že Kristus mal len božskú prirodzenosť, nie ľudskú (blud monofyzitizmu). Keďže mních a kňaz Eutychus svoj blud neodvolal, patriarcha Flavián spolu s ostatnými biskupmi ho vyhlásili za heretika. Eutychus však našiel spojenca v alexandrijskom patriarchovi biskupovi Dioskurovi, ktorý ho obhajoval. Cisár Theodosius teda zvolal vlastnú synodu do Efezu, kde pod vedením biskupa Dioskura Eutycha rehabilitovali. Pápež Lev Veľký tam poslal svojich legátov, no tých ani nepustili k slovu. Flaviána z Konštantínopolu vyhnali. Na následky nemilosrdného zaobchádzania Flavián o pár dní zomrel. Za jeho nástupcu vyhlásili Anatolia, Dioskurovho prívrženca.

V roku 451 bol zvolaný koncil do Chalcedónie. Na ňom označili Theodosiovu synodu v Efeze za lúpežnú a jej závery za neplatné. Patriarcha Flavián bol vyhlásený za mučeníka. Po smrti cisára Theodosia boli jeho pozostatky – vďaka Theodosiovej sestre Pulcherii – slávnostne prinesené do Konštantínopolu.