Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 22. jún

† 96 Rím

O Flaviovi Clemensovi nemáme veľa správ. Pôvodne bol rímskym konzulom. Možno bol bratom cisára Vespaziána a strýkom cisárov Tita a Domitiána. Podľa niektorých prameňov bol ženatý s Fláviou Domitillou, podľa iných bola Flavia jeho neterou či dokonca matkou. Keď Domicián začal prenasledovať kresťanov, neušetril ani Flavia. Ten sa nechcel vzdať svojho presvedčenia a odmietol obetovať pohanským bohom. Domicián ho zato dal sťať.