Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 5. október

* okolo 1309 Maurs, Francúzsko
† 1347 Beaulieu, Francúzsko

Patrónka opustených, konvertitov, slobodných laičiek a obetí zrady

Sv. Flóra sa narodila vo Francúzsku okolo roku 1309. Jej rodičia mali spolu troch synov a sedem dcér, z ktorých štyri vstúpili do kláštora v Beaulieu. Rodičia sprvu chceli, aby sa Flóra vydala. Ona si však zvolila vstup do rehole hospitálskych sestier sv. Jána z Jeruzalema. V reholi si prešla veľkou duchovnou skúškou. Nechala svet, aby robila pokánie, no napriek tomu sa bála, ba upadala až do depresie, že bude zatratená. Jej spovedník ju upokojoval, že to sú diablove pokušenia, len nech vytrvá v láske voči Bohu. Tiež mala veľké pokušenia proti čistote. Diabol jej pripomínal slová „Ploďte a množte sa“ a uvádzal ju do vzrušenia, za čo si vyslúžila nepochopenie od sestier. Považovali ju za duševne chorú.

Prekonávanie týchto ťažkostí bolo odmenené mystickými zážitkami, ktoré jej Pán doprial. Tri mesiace sa jej zjavoval pod sochou anjela v konvente. Dal jej pochopiť, že jej utrpenie je účasťou na Jeho utrpení. Na sviatok Všetkých svätých mala víziu všetkých svätých v nebi. Od toho dňa neprijala žiadnu stravu tri týždne, až do sviatku sv. Cecílie. Pri inej príležitosti, počas meditácie k Duchu Svätému, sa zrazu začala vznášať vo vzduchu. Inokedy sa jej objavili stigmy na rukách (rany Pána Ježiša). Z času na čas jej vytekala z boku krv. Viackrát sa stalo, že vedela predpovedať budúcnosť.

Napriek tomuto všetkému zostala sv. Flóra pokorná a v úplnom spoločenstve Bohom. Dávala múdre rady všetkým, ktorí ju žiadali o pomoc. Zomrela v roku 1347. Na jej hrobe sa udialo veľa zázrakov.