Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 3. január

† 252 alebo 258

Sv. Florentius bol deviatym biskupom mesta Vienne vo Francúzsku. Za vlády cisára Galliena musel odísť do vyhnanstva, kde aj zomrel. Preto sa pokladá za mučeníka.