Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 4. máj

* Cannabiaca (?), dnes Zeiselmauer pri Tullne v Rakúsku
† 304 Lauriacum, dnes Lorch pri Enns v Rakúsku

Atribúty: palma, džbán vody, zástava, mlynský kameň

Patrón hasičov, hrnčiarov, debnárov, peciarov, kominárov, kováčov, mydlárov, vinohradníkov, pivovarníkov

Sv. Florián

Sv. Florián

Sv. Floriána si podľa rímskeho martyrológia pripomíname 4. mája. Bol dôstojníkom rímskej armády, zastával vysokú administratívnu funkciu v Noricum, v dnešnej časti Rakúska. Mučenícku smrť podstúpil za čias cisára Diokleciána. Jeho legendárne „Skutky“ hovoria, že sa vzdal v Lorch vojakom z Aquilína, keď chytali kresťanov. Vojaci ho dvakrát zbičovali, napoly ho zdrali z kože, posadili do ohňa, a nakoniec ho hodili do rieky Enns s kameňom okolo krku. Jeho telo našla a pochovala nábožná žena. Po čase jeho pozostatky preniesli augustiniánskeho opátstva svätého Floriána blízko Linzu. Neskôr ich znova preniesli do Ríma. Pápež Lucius III. v roku 1138 dal niektoré z relikvií tohto svätca poľskému kráľovi Kazimírovi a biskupovi Krakowa. Od toho času je sv. Florián považovaný za patróna Poľska, ale aj Linzu, Horného Rakúska a požiarnikov. Kedysi patril k tzv. štrnástim pomocníkom v núdzi. Tradícia jeho mučeníctva neďaleko miesta, kde sa rieka Enns vlieva do Dunaja, je veľmi stará a hodnoverná. Veľa zázrakov, pri ktorých došlo k uzdraveniu, sa pripisuje jeho príhovorom, je vzývaný tiež ako mocný ochranca pred ohňom alebo vodou.