Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

v súčasnom Rímskom martyrológiu z roku 2004 sa spomienka na sv. Floriberta už nenachádza

Svätý

Sviatok: 27. apríl

† okolo 746

Sv. Floribert bol synom biskupa sv. Huberta z Lüttichu (Liège). Keď Hubert v roku 727 zomrel, Floribert sa stal biskupom namiesto neho v tom istom meste.