Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 2. február

† 480 (500 ?)

Sv. Flosculus bol biskupom v meste Orléans vo Francúzsku.