Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 1. jún

† 400 Turrita, dnes Montefalco, Taliansko

Sv. Fortunát bol kňazom v Turrite. Bol veľkým dobrodincom chudobných, sám aj fyzicky pracoval a čo zarobil, to rozdal. Tradícia hovorí, že raz pri práci na poli našiel zlato. Vtedy sa mu zjavil anjel v podobe chudobného. Fortunát mu všetko zlato daroval.