Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 14. október

* Poitiers, Francúzsko
† 537

Sv. Fortunát sa narodil v Poitiers vo Francúzsku. Ako pustovník odišiel do Talianska, kde žil v tichu a samote. Mnohí ho vyhľadávali, keďže mal dar zázrakov a dar vyháňania zlých duchov. Po čase si ho tak klérus, ako aj ľudia vyvolili za biskupa. Diecézu Todi horlivo a múdro spravoval od roku 528 až do svojej smrti.