Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 25. apríl

* okolo 1173 Piacenza, Taliansko
† 25. apríl 1218 Pittolo pri Piacenze, Taliansko

Atribúty: kľačiaca, s korunou od Ježiša

Patrónka pri očných chorobách a pred nočnými morami

Sv. Franca v mladosti vstúpila do benediktínskeho kláštora v Piacenze. Asi v roku 1198 ju zvolili za opátku. Žila prísnym asketickým životom. Kvôli jej prísnosti ju však úradu zbavili a izolovali. Iba jedna zo sestier, Carentia, s ňou súhlasila. Tá prešla do cisterciánskeho kláštora v Rapallo.

Po nejakom čase Franca požiadala svojich rodičov, aby jej pomohli založiť nový kláštor v Montelane. Franca aj s Carentiou tam potom vstúpili a začali sa riadiť cisterciánskymi pravidlami. Franca sa stala opátkou. Žila veľmi prísnym životom, hoci jej zdraviu to neprospievalo. V noci sa modlievala niekoľko hodín. Neskôr prešla do kláštora v Pittoli, kde v roku 1218 zomrela. Svätorečil ju pápež Gregor X.