Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 6. marec

* Írsko
† 6. marec 538 (?) Säckingen, dnes Bad Säckingen, Bádensko-Württembersko, Nemecko

Sv. Fridolín bol benediktínskym opátom. Pochádzal z Írska. Pokladá sa za apoštola horného Porýnia. Z vlasti totiž odišiel na územie dnešného Francúzska a usadil sa v Poitiers. Znovu vybudoval opátstvo sv. Hilára, ktoré zničili Vandali. Neskôr sa stal pustovníkom, usadil sa v blízkosti rieky Rýn (Sackingen – dnešné Švajčiarsko). Tam postupne vybudoval ďalšie opátstvo. Podnikal mnohé evanjelizačné cesty a vďaka nemu mnoho ľudí uverilo v Boha.