Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 27. február

* 1. marec 1838 Assisi, Taliansko
† 27. február 1862 Isola del Gran Sasso, Taliansko

Význam mena Gabriel: Božia sila (hebr.), Boží muž (asýr.)

gabriel-possenti

sv. Gabriel Possenti

Sv. Gabriel Possenti sa narodil 1. marca 1838 v Assisi. Krstným menom sa volal František. Jeho matka zomrela, keď mal iba štyri roky. Zverili ho najprv školským bratom a neskôr jezuitom v Spolete. Mal veľké nadanie, patril k najlepším žiakom. Vždy chodil elegantne upravený, rád tancoval, navštevoval večierky a salóny. No popri tom všetkom si zachoval čistotu a slušnosť. Povahy bol nestály. Raz sa do všetkého vrhal s veľkým zápalom, inokedy ho premohla lenivosť a nechuť. No vďaka svojmu múdremu otcovi sa mu darilo úspešne bojovať proti svojej náladovosti. V roku 1855 mu zomrela sestra Mária na choleru, ktorá sa v roku 1855 rozšírila v Spolete. Pre neho to bol ako úder hromu. Sám tiež ochorel, takmer zomrel. No zložil sľub, že ak vyzdravie, vstúpi k jezuitom. Akoby zázrakom bol vyliečený, no na svoj sľub zabudol. Až 22. augusta 1856 pocítil pri procesii s obrazom Panny Márie, že na niečo zabudol. Po tomto vnuknutí už neváhal. Vstúpil do prísnej rehole pasionistov, ktorí mali noviciát neďaleko Loreta, hoci všetci z rodiny ho od toho odhovárali. On sa však už rozhodol. V kláštore prijal meno Gabriel od Bolestnej Matky Božej. Popretŕhal všetky putá, ktoré ho viazali so svetom. Dokonca nechcel, aby ho vlastná rodina navštevovala. Bál sa, že by ho rozptyľovali. Po ročnom noviciáte zložil sľuby a začal študovať filozofiu v Pievetorine a neskôr v Isole del Gran Sasso. Presne a verne zachovával kláštorný poriadok. Snažil sa byť nenápadným a konať dôsledne aj obyčajné práce. Často rozjímal o utrpení Pána, o Kristovej láske v Eucharistii, uctieval Bolestnú Matku Božiu. Popritom nemal zachmúrenú tvár, bolo vidieť, že prežíva vo svojom vnútri radosť. Koncom roka 1861 ochorel. Prechladol, pridružila sa tuberkulóza. Sily mu ubúdali. Už nebolo nádeje na uzdravenie. Všetkých odprosoval, ak ich náhodou niečím pohoršil. Vyspovedal sa a 27. februára 1862 v Isole zomrel. Mal iba dvadsaťštyri rokov. Pochovali ho v Isole. Na jeho hrob začalo čoskoro prúdiť množstvo pútnikov, mnohé zázraky sa tam udiali na jeho príhovor. Za svätého bol vyhlásený v roku 1920.