Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 26. október

† 5. júna 1152, Neuffontaines Francúzsko

Atribúty: zobrazovaný je ako premonštrát s natiahnutou rukou a núdznymi ľuďmi, ako opát a staviteľ či pri porade s architektom, s modelom kostola či kláštora, pri žehnaní, s atribútmi vojenskej služby pri nohách.

Rytier Gilbert, príslušník vyššej šľachty z Auvergne, sa na radu premonštrátskeho opáta Ornifia z kláštora Dilo zúčastnil druhej krížovej výpravy (1147-1149), o ktorej vo Vézelay kázal sv. Bernard a ktorú viedol francúzsky kráľ Ľudovít VII. Výprava skončila vojenskou katastrofou. Gilbert, ktorý tento nebezpečný podnik prežil, sa spolu so ženou Petronillou a dcérou Ponciou rozhodol zasvätiť Bohu a vstúpiť do kláštora. Rozdal časť svojho veľkého majetku chudobným a zriadil kláštor sestier Aubeterre, kam vstúpila jeho žena a dcéra. Keď ae sám stal premonštrátom v Dilo, založil Gilbert opátstvo Neuffontaines a roku 1151 sa stal jeho prvým opátom. 
Podľa vzoru sv. Norberta zriadil špitál, ktorý sa stal vďaka zázrakom, ktoré sa v ňom udiali, rýchlo známym. Ako človek kajúci a milosrdný sa sám staral o mnoho trpiacich. Nosili k nemu predovšetkým ťažko choré deti. Kládol na nich ruky a vracal ich uzdravené rodičom. Gilbert zomrel 5. júna 1152 vyčerpaný pokáním a ťažkou prácou.

Jeho ostatky sa žiaľ počas francúzskej revolúcie stratili. Schválenie úcty bolo 22. 01. a 08. 03. 1728 pápežom Benediktom XIII.