Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí

Sviatok: 6. jún  24. október

*  neznáme
† 6. júna 1152

Sv. Gilbert, opát s manželkou Petronilou a dcérou Ponciou

Svätí uvedení v nadpise tvorili jednu rodinu. Gilbert, otec rodiny, bol šľachtic z francúzskeho kraja Auvergne (v juž. Francúzsku). V r. 1146 sa zúčastnil na neúspešnej križiackej výprave kráľa Ľudovíta VII. Po návrate do rodného kraja sa rozhodol spolu s manželkou Petronilou a dcérou Ponciou, že sa zasvätia Bohu rehoľným životom. Časť majetku rozdali chudobným. Zo zvyšku založili ženský kláštor v Aubeterre. Opátkou sa stala Petronila a po jej smrti dcéra Poncia. Gilbert žil za istý čas ako pustovník v Neuffonts. Potom postavil mužský kláštor a nemocnicu v Neuffontaine, kde opatroval chorých. V r. 1151 prijal premonštrátske rehoľné rúcho v kláštore Dilo. Potom sa vrátil do Neuffonts s mnohými kňazmi, ktorí ho zvolili za opáta. Po zložení sľubov v Deiloku viedol svätý život; ako človek kajúci a milosrdný sa sám staral o mnoho trpiacich. Bol obdarený nežným súcitom. Nosili k nemu predovšetkým ťažko choré deti. Kládol na nich ruky a vracal ich uzdravené rodičom.  Zomrel 6. júna 1152. V r. 1615 časť jeho telesných ostatkov preniesli do premonštrátskeho kolégia v Paríži. Na viacerých miestach slávia jeho sviatok 24. októbra.

Literatúra:
ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Priatelia dobrej knihy Trnava 1992.