Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 20. jún

† okolo 670

Sv. Goban bol kňazom a mníchom v Írsku. Ako člen misijného spoločenstva ohlasoval evanjelium v Anglicku. Potom sa rozhodol žiť život pustovníka. Odišiel do La Fère v Pikardii vo Francúzsku a tam žil v samote a chudobe. Niekedy sa uvádza aj ako mučeník.