Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 5. máj

* 960 Reichersdorf, Bavorsko
† 1038 Hildesheim, Dolné Sasko

Význam mena: silný s Božou pomocou

Atribút: biskupská berla

Gotthard sa narodil v roku 960 ako syn sluhu Ratmunda v Reichersdorfe v pasovskom biskupstve. Otec pôvodne slúžil v bohatom kláštore, ktorý však počas vojen s Uhrami veľmi schudobnel. Keďže Gotthard vynikal nadaním, sám arcibiskup Fridrich zo Salzburgu mu poskytol vzdelanie v humanitných i teologických vedách. Po návrate zo Salzburgu v roku 990 vstúpil Gotthard do kláštora v Niederaltaichu. O tri roky neskôr bol vysvätený za kňaza a v roku 996 sa stal opátom. Svedomito pracoval na obnove kláštora a čoskoro sa kláštor pod jeho vedením stal jedným z najvýznamnejších v biskupstve. Zlepšila sa hospodárska situácia, prestavali sa budovy. Jeho šikovnosť si všimol aj cisár Henrich II. a na jeho žiadosť v roku 1005 prešiel Gotthard do durínskeho opátstva v Hersfelde a v Tegersee. Napriek odporu mníchov, ktorí sa bránili reformám, Gotthardovi sa s veľkou dávkou trpezlivosti podarilo zreformovať aj tieto kláštory. V roku 1013 sa vrátil do svojho kláštora do Niederaltaichu. Ďalej sa venoval vedeniu kláštorov. V roku 1022 sa stal biskupom pre Hildesheim (južne od Hannoveru). Jeho osobný život sa však takmer nezmenil. Zostal verný jednoduchému a prostému životu. Vyhýbal sa politickým zhromaždeniam kniežat, viac sa zaujímal o obyčajný ľud. Staral sa o chudobných a chorých, spovedával. Popritom sa staral aj o pozemské potreby ľudí. Dal postaviť nemocnicu a dom pre pútnikov. Približne tridsať kostolov sa v diecéze postavilo na jeho podnet. Južne od Hildesheimu postavil kláštor benediktínov, kam sa potom často uchyľoval, aby rozjímal a modlil sa. V roku 1038 cítil, že mu slabnú sily. Dal sa zaniesť do kláštora sv. Mórica v Hildesheime a tam 5. mája 1038 zomrel. V roku 1131 ho pápež Inocent II. vyhlásil za svätého. Je prvým kanonizovaným Bavorčanom.