Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 18. december

* Rím (?)
† 18. december 301 Tours, Francúzsko

Význam mena: vďačný, milý (z lat.)

Atribút: biskupský pastorál (berla)

Sv. Gracián sa narodil v 3. storočí v Ríme. Pápež Fabián si ho vybral za svojho spolupracovníka. V roku 249 ho poslal do Galie (dnešné Francúzsko) spolu s ďalšími šiestimi biskupmi, aby tam šírili evanjelium. Okrem iných miest prišiel Gracián aj do mesta Tours. Tam si ho ľudia vyvolili za biskupa. Gracián potom pôsobil v tomto meste asi päťdesiat rokov. Zomrel v roku 301. Graciána mal vo veľkej úcte aj sv. Martin, ktorý sa neskôr stal biskupom v tom istom meste.