Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 23. máj

* okolo 900 Belgicko
† 962 Gorze, Lotrinsko, Francúzsko

Sv. Guibert pochádzal z váženej rodiny, bol rytierom. Okolo roku 936 sa rozhodol slúžiť jedine Bohu. Svoj majetok použil na založenie kláštora v Gembloux pri Charleroi. Sám sa potom rozhodol stať mníchom. Pôsobil v kláštore v Gorze (juhozápadne od mesta Metz).