Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená

Sviatok: 28. apríl

* 7. október 1902 Varšava, Privisliňský kraj
† 29. apríl 1973 Krakov, Poľsko

Hanna Chrzanowska pred Druhou svetovou vojnou zažila hlboké duchovné obrátenie, keďže ako mladá bola vzdialená od katolíckej viery. V roku 1957 zorganizovala jedinečný systém farskej domácej starostlivosti o chronicky chorých ľudí. Založený bol na reťazi profesionálnych zdravotných sestier, ktorým pomáhali staré mamy, študenti, rodinní príslušníci a susedia chorých. Budúca blahoslavená sa tak stala aj priekopníčkou hospicovej starostlivosti v Poľsku. V dobe komunistického režimu touto formou vydávala verejné svedectvo viery.

Karol Wojtyła: Bola stelesnením blahoslavenstiev

Dielu Hanny Chrzanowskej boli nápomocní aj kňazi a bohoslovci, ktorí tak mali možnosť kontaktu s chudobnými, chorými a opustenými ľuďmi. Organizujúc domácu starostlivosť o chorých, v rokoch 1957-1973 pracovala v blízkosti kňaza Karola Wojtyłu, pričom obaja sa vzájomne hlboko ovplyvnili. Počas jej pohrebu v roku 1973 kardinál Wojtyła povedal, že Hanna bola stelesnením blahoslavenstiev, a predovšetkým onoho: „Blahoslavení milosrdní“, ako aj stelesnením Druhého vatikánskeho koncilu. Hanna Chrzanowska je prvou blahoslavenou osobou z kruhu blízkych spolupracovníkov sv. Jána Pavla II.

Kardinál Amato o podrobnostiach života Hanny

Prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato v rozhovore pre Vatican News vysvetľuje podrobnosti z jej života:

„Hanna sa narodila vo Varšave 7. októbra 1902 protestantskej matke a katolíckemu otcovi. V jej ôsmich rokoch sa rodina presťahovala do Krakova. (…) Po tom, ako získala diplom zdravotnej sestry, strávila istý čas na stážach v Belgicku, Francúzsku a v USA. Po návrate do Poľska založila časopis „Poľská zdravotná sestra“, napísala niekoľko špecializovaných príručiek a začala Katolícke združenie poľských zdravotných sestier. Počas nacistickej okupácie stratila otca v koncentračnom tábore Oranienburg a brata Bogdana, ktorý umrel spolu s tisíckami vojakov počas masakru v Katyni. Jej katolícky apoštolát v oblasti zdravotnej starostlivosti mal veľmi široký záber. Umrela 29. apríla 1973 v Krakove pri speve Magnificat.“

Hanna žila charizmu benediktínov

Ako vysvetlil kardinál Amato, keď mala Hanna 30 rokov, nastal v jej živote duchovný obrat smerom ku svätosti, zintenzívnila život modlitby, účasť na sviatostiach, zúčastňovala sa aj na duchovných cvičeniach. Ako laička žila charizmu benediktínov:

„Ako benediktínska oblátka Hana prežívala s nadšením a radosťou benediktínsku charizmu liturgickej modlitby a profesijnej práce s chorými. Osobitne bola priťahovaná tajomstvom Máriinej návštevy u svätej Alžbety, pretože v ňom videla príklad úlohy človeka prinášajúceho pomoc núdznym. Počas komunistického režimu neukrývala svoju vieru, aj napriek tomu, že sa tým vystavovala averzii štátnych autorít.“ 

Zdroj: Vatican News