Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 21. máj

* okolo 1290 Bälinge pri Uppsale, Švédsko
† 21. máj 1366 Abo, dnes Turku, Fínsko

Hemming pochádzal z rodiny roľníka. Stal sa kňazom, v štúdiách pokračoval v Paríži. Od roku 1329 pôsobil najmä ako kazateľ a v roku 1338 sa stal biskupom v meste Abo vo Fínsku. Vo vojne medzi Švédskom a Ruskom mal úlohu sprostredkovateľa. Spolupracoval so sv. Brigitou. V roku 1346 zaniesol jej list pápežovi Klementovi VI. do Avignonu, v ktorom ho nabádala, aby sa vrátil na svoje pápežské sídlo do Ríma. Hemming zároveň žiadal u pápeža schválenie pre kláštory, ktoré Brigita založila.