Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 27. január

* 16. októbra 1840 Vinebre, Španielske kráľovstvo
† 27. január 1896 Gilet, Španielske kráľovstvo

Henrich, vlastným menom Enrique de Ossó y Cercelló, sa narodil vo Vinebre v

sv. Henrich de Osso

Katalánsku 16. októbra 1840. Za kňaza bol vysvätený 21. septembra 1867. Bol apoštolom detí v katechéze, inšpirátorom laických hnutí za šírenie evanjelia, vodcom duší; podľahol duchovnému pôvabu sv. Terézie od Ježiša, učiteľky modlitby a dcéry Cirkvi. Vo svetle jej učenia založil v roku 1876 Spoločnosť sv. Terézie, ktorej úlohou bolo formovať ženy pre školu evanjelia podľa vzoru avilskej svätice. Bol apoštolom nových čias, vynikal v kázňach a v apoštoláte tlače. Zomrel po veľkých skúškach a utrpeniach v Gilete (Valencia) 27. januára 1896. Vyhlásený za svätého bol 16. júla 1993 v Madride pápežom Jánom Pavlom II.