Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 8. február

* 1486 Benátky, Taliansko
† 8. február 1537 Somasca, Taliansko

Význam mena: človek svätého mena (gr.)

Atribúty: putá, zložené ruky, odev mnícha, lebka

Patrón sirôt a opustených detí

Sv. Hieronym Emiliani

Sv. Hieronym Emiliani

Hieronym sa narodil v roku 1486 v starej šľachtickej rodine v Benátkach. Jeho otec bol senátorom a matka pochádzala z rodu dóžov. O jeho detstve a mladosti až do roku 1511 nevieme nič, ale zrejme sa venoval vojenskému povolaniu, ktoré sa vtedy považovalo za jediné čestné zamestnanie pre šľachtických mladíkov. V roku 1508 sa dostal do žalára počas vojny pri rieke Piave. Tam začal rozmýšľať nad svojím životom. Obrátil sa a urobil sľub, že keď sa dostane z väzenia von, svoj život zasvätí Bohu. Po vyslobodení sa ešte niekoľko rokov venoval vojenčine. Až v roku 1519 sa vrátil do Benátok, odložil svoje hodnosti a rozhodol sa žiť len pre chorých a trpiacich. V prospech chudobných sa vzdal aj svojho majetku. V roku 1528 vypukol v Benátkach ako aj v celom Taliansku mor. Hieronym na vlastných pleciach odnášal chorých a chudobných do nemocnice. Zbieral osirotené deti, zriadil pre ne dom, kde sa o ne staral po stránke telesnej, vzdelanostnej i duchovnej. Popritom sa aj sám nakazil morom, no zázračne bol z neho uzdravený. Veľmi dobre vedel aj o nemravnosti, ktorá panovala v talianskych mestách. Chodil po vrchnostiach a prosil, aby domy nemravnosti zatvorili. Sám založil útulok pre padlé dievčatá.

Keď sa stal kňazom, horlivo vyučoval po mestách aj dedinách katechizmus. Časom sa k nemu pripojili aj iní kňazi a v roku 1532 si spoločne postavili na odľahlom mieste pri dedine Somaska spoločný dom sv. Bazila. Tam sa venovali pod Hieronymovým vedením výchove opustených detí. Neskoršie bola táto spoločnosť povýšená na Kongregáciu rehoľných klerikov zo Somasky. Ich úlohou bolo starať sa o opustené deti, chudobných, chorých a mentálne postihnutých. Takýchto domov vzniklo potom na okolí ešte niekoľko. Keď ich Hieronym na sklonku roka 1534 ponavštevoval, vrátil sa do Somasky. Pri ústave si spravil chyžu, v ktorej nemal nič, chcel tam do konca života žiť ako pustovník. Postil sa, umŕtvoval a modlil. Keď znovu vypukli na okolí choroby, išiel zase ošetrovať chorých. Začiatkom roka 1537 sa nakazil a 8. februára zomrel. Za svätého bol vyhlásený v roku 1767.