Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 29. apríl

* 1024 Semur-en-Brionnais, Burgundsko, Francúzsko
† 28. apríl 1109, Cluny, Francúzsko

Význam mena: mysliteľ (zast.nem.)

Patrón proti horúčke

Hugo bol synom burgundského grófa Dalmácia. Proti vôli svojho otca vstúpil roku 1038 do benediktínskeho kláštora v Cluny. V roku 1044 bol vysvätený za kňaza. V roku 1047 sa stal priorom a v roku 1049 opátom kláštora. Bol nástupcom opáta Odila, vďaka ktorému bol mníšsky život obnovený a táto tzv. clunyjská reforma sa šírila aj do iných kláštorov. Nejasné okolnosti zvolenia Huga do služby opáta viedli k podozreniu zo simónie (kupovanie cirkevných úradov). Na koncile v Reims v roku 1049 však bol od tohto podozrenia očistený.

Hugo zostal opátom počas nasledujúcich 60 rokov. Bol pokračovateľom diela sv. Odila. Snažil sa, aby sa mnísi v kláštoroch vrátili k autentickému životu mníchov podľa benediktínskych pravidiel. Darilo sa to najmä v kláštoroch v Anglicku a Nemecku. Snažil sa aj o liturgickú obnovu. V roku 1088 dostal od pápeža výsadu nosiť biskupské insígnie. Počas jeho pôsobenia nadobudol kláštorný komplex v Cluny svoj najväčší a najkrajší rozmach. Dal postaviť veľký chrám, ktorý bol so svojou dĺžkou 187 metrov najdlhší na svete. Rešpektovali ho aj pápeži a panovníci. Zmieroval kráľov, ale aj cisára s pápežom. K politike križiackych výprav, ktorú presadzoval pápež Urban II., bol však rezervovaný, neschvaľoval ju.

Napriek svojim úspechom zostal stále pokorným a jednoduchým človekom. Posledné roky života strávil v dcérskom kláštore v Berzé-la-Ville, kde napísal aj svoju biografiu. Zomrel v Cluny. Pochovali ho v bazilike, ktorú postavil. Počas francúzskej revolúcie bol tento kostol zničený a s ním aj pozostatky sv. Huga. Za svätého bol vyhlásený v roku 1121.