Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 4. september

* 775, Francúzsko
† 4. september 825 (alebo 813?) Herzfeld pri Lippetali, Severné Porýnie-Vestfálsko, Nemecko

sv ida

Svätá Ida je často znázorňovaná s vysokou zverou.

Patrónka tehotných žien

Atribúty: anjel, model kostola, jeleň alebo laň, loveckí psi, holubica

Sv. Ida pochádzala z francúzskeho šľachtického rodu, bola pravdepodobne pravnučkou Karola Veľkého. Jej bratia Adalhard a Wala boli opátmi v Corvey. Vydala sa za saského vojvodu Róberta, s ktorým mala syna Warina, neskoršieho mnícha v Corvey, a dcéru Hedvigu. Tá sa neskôr stala predstavenou v kláštore v Herforde.

Ida dostala vo sne pokyn na postavenie chrámu (niekde je uvádzané aj založenie biskupstva)  sv. Germana vo vestfálskom Herzfelde. S pomocou manžela sa jej to podarilo. Pokladá sa za zakladateľku prvej kresťanskej obce v tom kraji. Po smrti svojho manžela (r. 811) si vedľa herzfeldskej baziliky, v blízkosti manželovho hrobu, nechala pristaviť malú miestnosť. V nej žila v prísnej kajúcnosti a vykonala veľké množstvo skutkov milosrdenstva.

Legenda – ako vysvetlenie atribútu lane – hovorí o tom, ako ju raz Ida pri hone zachránila pred lovcom. Pre svoju veľkú dobrotu a vzťah k núdznym bola nazývaná „matkou chudobných“.

Po uplynutí 65 rokov od smrti boli jej telesné pozostatky vyzdvihnuté biskupom Dodom a prenesené do jej obydlia, z ktorého sa stala pútnická kaplnka.