Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený

Sviatok: 1. júl

* 1. júl 1813 Valetta, Malta
† 1. júl 1875 tamtiež

Význam mena: ohnivý, žiariaci, zapálený (lat.)

Nazju_Falzon

Blahoslavený Nazju Falzon

Nazju Falzon sa narodil 1. júla 1813 v meste La Valetta na Malte. Už ako dieťa
bol veľmi zbožný. Po ukončení štúdia na gymnáziu dostal nižšie zasvätenie, ale necítil sa hodný kňazského povolania, zostal klerikom. Vyučoval deti a sprevádzal anglických vojakov na ostrove Malta, z ktorých asi 600 priviedol ku katolíckej viere. Zomrel v deň svojich 58. narodenín, 1. júla 1875. Za blahoslaveného bol vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. 9. mája 2001.