Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená

Sviatok: 2. september

* okolo 1235 Skänninge, Östergötland, Švédsko
† 2. september (alebo 9. október ?) 1282 tamtiež

Blahoslavená Ingrid sa narodila asi okolo roku 1220 v bohatej rodine menom Elovsdotter v Skänninge vo Švédsku. Rodičia jej dali jemnú šľachtickú a zároveň aj náboženskú výchovu. Od malička mala veľké a čisté ideály, bola veľmi zbožná. Ešte ako mladučkej jej rodičia vystrojili veľkolepú svadbu, hoci ona s tým nesúhlasila. Lesk sveta ju nezaujímal. Nie dlho po svadbe jej manžel zomrel, a tak ostala vdovou. Spolu s niekoľkým spoločníčkami si vykonala púť do Svätej zeme, kde si ešte viac prehĺbila vzťah k duchovným veciam a k Bohu. Na ceste späť sa zastavila v Ríme a v Santiagu di Compostella pri hrobe sv. Jakuba. Keď sa vrátila do svojej vlasti, v srdci mala iba jedinú túžbu – zasvätiť celý svoj život modlitbe a pokániu. Napriek ťažkostiam a nepochopeniu sa jej podarilo založiť kláštor, kde potom žila s viacerými sestrami podľa reguly sv. Dominika. Svoj život zasvätili kontemplácii a chudobe. Kláštor bol otvorený 15. augusta 1281 za prítomnosti kráľa Magnusa Ladulasa. Ingride veľmi pomohol dominikánsky kňaz Peter z Dácie. Schválenie na založenie kláštora dostali od biskupa v Linkopingu. Ingrid sa stala prvou predstavenou. Avšak už nasledujúci rok, 2. septembra 1282, zomrela v povesti svätosti. Na jej príhovor sa stalo veľa zázrakov a úcta k nej sa rýchlo rozšírila po celej krajine.

V roku 1414 požiadal biskup Linkopingu Canuto Bosson Svätú Stolicu o otvorenie procesu kanonizácie. Proces sa síce začal, no nebol ukončený a Ingrid nebola formálne vyhlásená za svätú. Pápež Alexander však povolil, aby boli jej pozostatky slávnostne prenesené a uložené do relikviára k verejnej úcte. Stalo sa to 29. júla 1507 (niekde sa udáva 30. júl) za prítomnosti kráľa, všetkých biskupov Švédska, veľkého počtu bratov a sestier Rádu dominikánov a množstva ľudu. Prakticky sa tak uznáva, že Ingrid je medzi svätými v nebi. Niekedy sa uvádza ako blahoslavená a niekedy ako svätá.