Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 22. január

+ okolo roku 288

Význam mena: mierna, pokojná (gr.)

Patrónka chorých

Podľa legendy bola Irena vdovou po mučeníkovi sv. Kastulovi. Keď sa vojaci počas Maximiánovho prenasledovania pokúsili zabiť sv. Šebastiána a v domnení, že je mŕtvy, od neho odišli, Irena ho našla, zistila, že ešte žije. Ošetrila mu rany po šípoch. Šebastián sa uzdravil a neskôr ho zbičovali na smrť.

Spomienka na sv. Irenu sa v najnovšom Rímskom martyrológiu (z r. 2004) už nenachádza.