Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená

Sviatok: 16. júl

*  830/833 Ratisbona, Bavorsko
† 16. júl 866, Chiemsee, Bavorsko

Atribúty: berla predstavenej, korunka, blčiace srdce

Blahoslavená Irmengarda (Ermengarda) z Chiemsee Badessa di Frauenwörth sa narodila okolo roku 831 ako dcéra cisára Ľudovíta Nemca a Emy. Bola pravnučkou Karola Veľkého. Nakoľko sa zaujímala o duchovný život, od otca dostala benediktínsky kláštor Buchau vo Württembersku. Nejakú dobu v ňom žila. Má sa zato, že tam bola predstavenou. Pomerne skoro však založila benediktínsky kláštor vo Frauenchiemsee pri Chiemskom jazere v Bavorsku, do ktorého odišla a v Bachau nechala sestry Ildegardu a Bertu. Nový kláštor pri Chiemskom jazere od roku 857 viedla ako matka predstavená. Vynikala heroickou láskou a už asi vo veku 35 rokov zomrela s povesťou svätosti. V súvislosti s uctievaním boli je ostatky exhumované dvakrát. Prvýkrát so zápisom o úcte v roku 1004 a druhýkrát v roku 1631. V roku 1922 boli umiestnené do nového relikviára v kláštornom kostole. K jej blahorečeniu došlo 19. 12. 1928 Piom XI.